דימום מהאף שכיח בילדים, בשל קירבת כלי הדם באף לרירית ונטיית הילד לגרד האף. בימים חמים ויבשים או בעקבות חימום הבית בחורף, יתכנו פקיעת כלי הדם באף ודימום. דימום קורה גם עקב גוף זר שהילד מכניס לאף, או אחרי מאמץ גופני ומכה לאף.


הדימום קורה לרוב בפתאומיות, לרוב בנחיר אחד .תיתכן בליעת דם והקאה שלו. יתכן דימום בלילה ודם שההורים רואים על הכרית בבוקר.


במקרה של דימום יש להושיב הילד עם הראש קדימה, ללחוץ על צידי האף משך 5-10 דקות, ניתן להכניס צמר גפן יבש לאף, לנוח, ולהוציאו אחרי 10 דקות. באויר יבש מומלץ שימוש במכשיר-אדים קר להעלאת הלחות בחדר.


אם הדימום לא נפסק, בדימומים חוזרים או קשים, בדימום משני הנחיריים ובדימום גם במקומות אחרים - כמו בעת צחצוח שיניים - יש לפנות לרופא.